Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych osobowych spółki CARDION CARS a.s. z siedzibą pod adresem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, ID: 28448430, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Čestlicach, Republika Czeska. Sąd w Pradze, sekcja B, Insert 14583 i jej spółki zależne CARDION CARS a.s., Oddział Dejvice, Podbabská 17, Praga 6 - Dejvice oraz CARDION CARS a.s., oddział Stodůlky, Šafránkova, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (dalej jako "Administratorem") w zakresie określonym w "Polityce prywatności", która została mi przekazana mi przekazana (zwana dalej "Polityką"). Aktualna wersja Zasad dostępna jest pod adresem stronie internetowej Administratora.

Członkowie Grupy VOLVO oznaczają Auto Cardion s.r.o. z siedzibą pod adresem Heršpická 788/9, 639 00 Brno-Štýřice, ID: 04156854, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pradze, sekcja C, wkładka 88475, Volvo Car Czech Republic s.r.o. z siedzibą pod adresem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, numer identyfikacyjny: 63981726, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, insert 39848 (zwana dalej "Grupą VOLVO").


I. CELE MARKETINGOWE

1. wyrażając zgodę, potwierdzam, że Zgadzam się, że Członek, jak również członkowie Grupy VOLVO w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) ("Urządzenie") przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych w zakresie, w jakim:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • rok urodzenia,
 • Adres e-mail,
 • numer telefonu
 • informacje na temat korzystania z produktów i usług Rapporteur.

Aby zapewnić zobowiązania prawne wynikających z umów zawartych z użytkownikiem, Regulatorzy zachowają następujące dane osobowe następujące dane osobowe:

 • historia usług,
 • dane zawarte w dokumentach księgowych i podatkowych wystawionych użytkownikowi.

2. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje o korzystaniu z produktów i usług Klientów, mogą być przetwarzane na podstawie mojej zgody oraz jest to niezbędne do przetwarzania w celach marketingowych ("Cele marketingowe cele marketingowe"), co oznacza:

 • oferowanie produktów i usług marki Volvo,
 • rejestracja w bazie danych klientów Przedstawicieli i członków Grupy Volvo w celu promowania produktów i usług Sprzedawcy,
 • wysyłanie informacji handlowych (np. biuletynów, zaproszeń na wydarzenia społecznościowe itp,)
 • badania rynku.

Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat lub przez okres niezbędne do realizacji celu oferowania produktów i usług.

Zgadzam się, że Członek i członkowie VOLVO Group na przetwarzanie moich danych osobowych w celu . Celów marketingowych . .


II. wykrywanie satysfakcji

1. wyrażając zgodę, potwierdzam, że zgadzam się, aby Administrator, a także Członkowie Grupy VOLVO w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie") przetwarzania moich danych osobowych w celu ustalenia satysfakcji ze świadczonej usługi usługi w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • Adres,
 • rok urodzenia,
 • Adres e-mail,
 • numer telefonu
 • informacje na temat korzystania z produktów i usług Rapporteur.

2. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje o korzystaniu z produktów i usług Administratorów, mogą być przetwarzane na podstawie przetwarzane na podstawie mojej zgody i są niezbędne do przetwarzania w celu celów ustalenia satysfakcji ze świadczonej usługi, przez co należy rozumieć (dalej jako "Cele Ustalenia Satysfakcji"):

 • badania satysfakcji klientów,

Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat lub przez okres niezbędne do realizacji celu oferowania produktów i usług.

Zgadzam się, że Członek i członkowie Grupy VOLVO kontaktowali się ze mną telefonicznie w celu ustalenia satysfakcji z usług świadczonych członkom Grupy VOLVO.


III. DANE BIOMETRYCZNE

1. wyrażając zgodę, potwierdzam, że zgadzam się, aby sprawozdawca, jak również członkowie Grupy VOLVO w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "Urządzenia") przetwarzał moje dane osobowe w celu w celu uwierzytelnienia mnie w związku z negocjowaniem umów i świadczeniem powiązanych usług. powiązanych usług.

2. Dane biometryczne mogą być przetwarzane na podstawie mojej zgody i muszą być przetwarzane wyłącznie w celu uwierzytelnienia osoby podpisującej (zwane dalej "celami uwierzytelnienia"). (zwanych dalej "celami uwierzytelnienia").

Zaznaczając poniższe pole, wyrażam zgodę na Administrator przetwarzanie moich danych osobowych do celów uwierzytelniania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trustee i członków Group VOLVO. Grupy VOLVO na przetwarzanie moich danych osobowych w celu . Cele uwierzytelniania . .


IV. weryfikacja tożsamości i własności

1. wyrażając zgodę, potwierdzam, że zgadzam się, aby Administrator, jak również członkowie Grupy VOLVO w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie"). Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) ("Rozporządzenie") przetwarzał moje dane osobowe w związku z weryfikacją mojej tożsamości poprzez pobranie danych z Tymczasowego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, prawo jazdy) w zakresie zakresie:

 • rodzaj dokumentu tożsamości,
 • zdjęcia,
 • imię i nazwisko
 • tytuł,
 • stały adres,
 • data urodzenia,
 • numer dokumentu tożsamości,
 • data wydania i
 • data ważności do,

2. Dane osobowe, o których mowa w art. 1, mogą być przetwarzane na podstawie mojej zgody, a ich przetwarzanie jest niezbędne do weryfikacji mojej tożsamości w związku z weryfikacją mojej tożsamości i własności sprzedanego samochodu oraz kwalifikowalnością wypłaty świadczenia pieniężnego, które (dalej "Weryfikacja tożsamości i własności").

Zaznaczając poniższe pole, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Weryfikacji tożsamości i własności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora i członków Grupy VOLVO na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Weryfikacji Tożsamości i Własności. własności.


V. DANE SERWISOWE

1. wyrażając zgodę, potwierdzam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora oraz jak i członkowie Grupy VOLVO w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie") przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych w zakresie, w jakim:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • rok urodzenia,
 • numer telefonu,
 • informacje o korzystaniu z produktów i usług Rapporteur.
 • .

W celu zapewnienia wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z umów zawartych z użytkownikiem Ponadto Rejestratory przechowują następujące dane osobowe:

 • typ pojazdu,
 • VIN,
 • znak rejestracyjny (zwany dalej "RZ");
 • wyposażenie,
 • data i godzina przekazania i odbioru
 • numer i ważność prawa jazdy,
 • liczba kilometrów,
 • stan wskaźnika paliwa,
 • uszkodzenia pojazdu,
 • dostarczona historia serwisowa pojazdu,
 • informacje zawarte w wystawionych dokumentach księgowych i podatkowych.

2. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz informacje o korzystaniu z produktów i usług Przedstawiciela, mogą być przetwarzane na podstawie na podstawie mojej zgody i jest niezbędne do ich przetwarzania w celach celów marketingowych, przez które rozumie się ("Cele marketingowe"):

 • oferowanie produktów i usług Volvo,
 • rejestracja w bazie danych klientów Przedstawicieli i członków Grupy Volvo w celu promowania produktów i usług Sprzedawcy,
 • wysyłanie informacji handlowych (np. biuletynów, zaproszeń na wydarzenia społecznościowe itp,)
 • badania rynku.

Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat lub przez okres niezbędne do realizacji celu oferowania produktów i usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora i członków Grupy VOLVO na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.


VI. WYPOŻYCZENIE POJAZDU (jazda próbna, pojazd zastępczy)

1. wyrażając zgodę, potwierdzam, że zgadzam się, aby Administrator, jak również jak również członkowie Grupy VOLVO w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie") przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych w zakresie, w jakim:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • rok urodzenia,
 • numer telefonu,
 • informacje o korzystaniu z produktów i usług Rapporteur.
 • .

W celu zapewnienia zobowiązań prawnych wynikających z umów zawartych z użytkownikiem Administratorzy przechowują również następujące dane osobowe:

 • typ pojazdu,
 • VIN,
 • znak rejestracyjny (zwany dalej "RZ");
 • wyposażenie,
 • data i godzina przekazania i odbioru
 • numer i ważność prawa jazdy,
 • numer i ważność dowodu osobistego,
 • początkowy status km,
 • dozwolony przebieg km,
 • stan wskaźnika paliwa,
 • możliwość korzystania z pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu,
 • dostarczona historia serwisowa pojazdu,
 • informacje zawarte w wystawionych dokumentach księgowych i podatkowych.

2. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz informacje o korzystaniu z produktów i usług Przedstawiciela, mogą być przetwarzane na podstawie na podstawie mojej zgody i jest niezbędne do ich przetwarzania w celach celów marketingowych, przez które rozumie się ("Cele marketingowe"):

 • oferowanie produktów i usług Volvo,
 • rejestracja w bazie danych klientów Przedstawicieli i członków Grupy Volvo w celu promowania produktów i usług Sprzedawcy,
 • wysyłanie informacji handlowych (np. biuletynów, zaproszeń na wydarzenia społecznościowe itp,)
 • badania rynku.

Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat lub przez okres niezbędne do realizacji celu oferowania produktów i usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora i członków Grupy VOLVO w celach danych osobowych w celach marketingowych.


VII. INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ZAMÓWIENIA

1. przyjmuję do wiadomości, że:

(a) zgodnie z Deed mam prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie,
 • zażądać, aby Rejestrator poinformował mnie, jakie dane osobowe na mój temat przetwarza i poprosił o kopię tych danych,
 • zażądać od Administratora dostępu do tych danych oraz ich aktualizacji lub poprawienia, lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania,
 • żądania od Rejestratora usunięcia tych danych osobowych,
 • do przenoszenia danych,
 • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub zwrócić się do sądu.

(b) dalsze informacje na temat przetwarzania przeze mnie przeze mnie danych osobowych i przysługujących mi w związku z tym prawach znajdują się w na stronie internetowej CARDION CARS a.s. https://www.volvista.pl/zasady-przetwarzania-i-ochrony-danych-osobowych.

2) Każda udzielona zgoda może, zgodnie z częścią IV, punkt 1, litera a) w dowolnym momencie, na przykład wysyłając pismo do Przedstawiciela lub Grupy VOLVO, o których mowa we wstępie do niniejszego Regulaminu. Zgody lub na adres e-mail wymieniony w Części IV, Sekcja 1, (b).

Wycofanie zgody spowoduje, że dane osobowe nie będą już przechowywane przez Sponsora lub Grupę. VOLVO przetwarzane w danym celu, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody. danych osobowych do czasu wycofania zgody. Jednakże Sponsor lub Grupa VOLVO może wycofać zgodę. Grupa VOLVO przetwarzają niektóre z moich danych osobowych zgodnie z zgodnie z prawem, jak wyszczególniono w Zasadach. Udzielenie lub wycofanie zgody nie ma wpływu na udzielenie i czas trwania jakiejkolwiek innej zgody ani na świadczenie jakichkolwiek innych usług przez VOLVO. świadczenie innych usług przez Rejestratora.


VIII. preferowane sposoby komunikacji

Proszę o korzystanie z następujących środków komunikacji ze mną: e-mail, telefon, SMS, listy.